มาทำความรู้จักคุณสมบัติของเครื่องปริ้นเลเซอร์กันเถอะ…

เครื่องปริ้นเลเซอร์ (Laser Printer) เป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากต้องใช้พิมพ์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัท และห้างร้านต่างๆ บทความนี้จะช่วยทำความเข้าใจการใช้งานของเครื่องปริ้นเลเซอร์ให้มากขึ้น

คุณสมบัติ

1. ประโยชน์ ของเครื่องปริ้นเลเซอร์ข้อดีคือ หมึกเป็นอนุภาคพลาสติกและ เหล็กที่ละลายกับกระดาษ ด้วยลูกกลิ้งร้อนพิเศษที่เรียกว่า “หน่วยของฟิวเซอร์” ซึ่งทำให้ตลับหมึก “ไม่แห้ง” และหากไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานานก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกชุดใหม่    คุณภาพการพิมพ์ที่ดีกว่า สำหรับตัวอักษรที่พิมพ์อย่างมืออาชีพ จะเห็นได้จากหน่วยงานแพทย์หรือสำนักงานทนายความ ซึ่งล้วนผ่านการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั้งสิ้น

2. ความสิ้นเปลือง ( หมึกพิมพ์ )สำหรับเครื่องปริ้นเลเซอร์มีอายุการใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสามารถพิมพ์ได้หลายพันแผ่นในตลับหมึกเดียว และค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าต่อหนึ่งหน้า

3. ราคา เครื่องปริ้นเลเซอร์สามารถพิมพ์สีได้โดดเด่นในราคาที่เหมาะสม และมีขนาดใหญ่กว่า เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท แต่ให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

4. ความน่าเชื่อถือ เครื่องปริ้นเลเซอร์มีแนวโน้มที่คนจะใช้งานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เครื่องปริ้นเลเซอร์พิมพ์ได้จำนวนมาก ประมาณ 30,000 หน้าต่อเดือนหรือมากกว่านั้น

5. การซ่อมแซม ส่วนใหญ่เป็นเพียงเรื่องของการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่อยู่ใน “ชุดบำรุงรักษา” เป็นมาตรฐานเท่านั้น