[ให้เช่า] Kyocera ECOSYS M2040dn

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

 • เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner
 • ความเร็วการถ่ายเอกสารขาวดำ 40 แผ่นต่อนาที (A4)
 • หน่วยประมวลผล Cortex-A9 800MHz
 • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง RAM 512 MB
 • ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น
 • ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผ่น พร้อมช่องป้อนมือ 100 แผ่น
 • Duplex Mode การถ่ายเอกสารกลับสำเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ
 • Job Accounting ระบบควบคุมการถ่ายเอกสาร ตรวจสอบ จำกัดจำนวนการใช้ สามารถตั้งได้ 20 รหัส

คุณสมบัติเลเซอร์พริ้นเตอร์

 • ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ 40 แผ่น ต่อนาที (A4)
  การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX (สาย LAN), High speed USB 2.0 (สาย USB), USB Host Interface (แฟลชไดร์ฟ)
  Private Print, USB Direct Print, Kyocera Mobile Print

คุณสมบัติสแกนเนอร์

 • ความเร็วในการสแกน 32 หน้าต่อนาที A4 อ่านต้นฉบับพร้อมกัน 2 หน้า
 • ความเร็วในการสแกน 40 หน้าต่อนาที A4 อ่านต้นฉบับหน้าเดียว
 • Scan to SMB, Scan to FTP, Scan to Email, Scan to USB Flash Drive, Twain Scanning
 • รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG, XPS